Müştəri Risk Profili anketi
Anketin məqsədi müştərimizin hansı investor qrupuna daha çox aid olduğunu, onun investisiya məqsədlərini, məqbul risk səviyyəsini (müştərinin daşıya biləcəyi risk) ölçmək, və həmçinin gələcəkdə müştəriyə onun risk iştahına, məqsədlərinə və ehtiyaclarına uyğun gələn fərdi investisiya tövsiyələrini verilməsini təmin etməkdir.
Portfelin məqsədi
İnvestisiya etməklə əldə etmək istədiyiniz məqsəd və ya nəticədir. İnvestisiya məqsədlərinizi başa düşmək, ehtiyaclarınızı ödəmək üçün sizə ən uyğun investisiya növlərini müəyyənləşdirməyə kömək edir. Fərqli məqsədlərə çatmaq üçün istifadə olunan investisiya məhsulları, fərqli risk səviyyələrinə və potensial gəlirlərə malikdir.
1. Göstərilənlərdən hansı sizin investisiya məqsədinizi daha düzgün təsvir edir.
2. İnvestisiya portfelinizdəki vəsait hansı məqsədlər üçün nəzərdə tutula bilər?
Portfelin məqsədi
İnvestisiya etməklə əldə etmək istədiyiniz məqsəd və ya nəticədir. İnvestisiya məqsədlərinizi başa düşmək, ehtiyaclarınızı ödəmək üçün sizə ən uyğun investisiya növlərini müəyyənləşdirməyə kömək edir. Fərqli məqsədlərə çatmaq üçün istifadə olunan investisiya məhsulları, fərqli risk səviyyələrinə və potensial gəlirlərə malikdir.